Ἑορτὴ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου στὴ Μαγούλα

.

Παρασκευή29Νοέμβριος2013

Ἑορτὴ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου στὴ Μαγούλα

   Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Τιμίου Σταυροῦ Μαγούλας λειτούργησε ὁ Ἐπίσκοπός μας σήμερα, ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου , μὲ συλλειτουργοὺς ἱερεῖς τοὺς  π. Μιχαήλ , π. Παντελεήμονα,π. Στυλιανό, π. Θεόφιλο, π. Χρῆστο, τὸν ἑορτάζοντα π. Ματθαῖο καὶ τὸ Διάκονο Νεκτάριο.
 Ὁ Ποιμενάρχης μας μίλησε καταλλήλως γιὰ τὸ κάλεσμα τοῦ Κυρίου μας πρὸς τὸν Ματθαῖο, ὁ ὁποῖος ἀμέσως ἀνταποκρίθηκε στὴ θεϊκὴ πρόσκληση, χωρὶς δεύτερη σκέψη εγκατέλειψε τὰ πάντα ,γιὰ νὰ μεταμορφωθεῖ ἀπὸ ἁμαρτωλὸς τελώνης σὲ Ἀπόστολο καὶ στὴ συνέχεια σ’ Εὐαγγελιστὴ τῆς Ἐκκλησίας μας.
 Τόνισε ἐπίσης πόσο σημαντικὸ εἶναι  νὰ ἀκολουθοῦμε τὸ Λόγο τοῦ Θεοῦ δίχως νὰ μᾶς ἐνδιαφέρει τὸ τί θὰ πεῖ ὁ ἕνας
ἢ ὁ ἄλλος.

  Μόνο ἔτσι θὰ πάψουν νὰ μᾶς ἀπασχολοῦν αὐτὰ ποὺ ἐμεῖς θεωροῦμε «προβλήματα».