Ομιλία του Σεβ. Μητρ Αττικής & Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου. Κυριακή ΙΒ' Λουκά (Βίντεο)

.

Κυριακή31Ιανουάριος2021

Ομιλία του Σεβ. Μητρ Αττικής & Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου. Κυριακή ΙΒ' Λουκά (Βίντεο)