Κυριακή του Παραλύτου 2020 - Καθεδρ. I.N. Αγ. Νικολάου Αχαρνών. Aποσπάσματα από την θεία λειτουργία.

.

Δευτέρα18Μαϊος2020

Κυριακή του Παραλύτου 2020 - Καθεδρ. I.N. Αγ. Νικολάου Αχαρνών. Aποσπάσματα από την θεία λειτουργία.