Ὁ Ἑσπερινὸς τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου

.

Παρασκευή25Νοέμβριος2016

Ὁ Ἑσπερινὸς τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου

      Μέγας πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς τελέστηκε σήμερα τὸ ἀπόγευμα στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, προεξάρχοντος τοῦ ἑορτάζοντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου καὶ πατρός μας, κ. Χρυσοστόμου καὶ συγχοροστατούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κ. Γρηγορίου καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Γαρδικίου, κ. Κλήμεντος, ὁ ὁποῖος κήρυξε καὶ τὸ Θεῖο Λόγο.
     Ὁ Θεοφιλέστατος ἀναφερθεὶς στὰ ποικίλα χαρίσματα μὲ τὰ ὁποῖα πλουσιοπαρόχως εἶχε στολίσει ὁ Θεὸς τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸ Χρυσόστομο καὶ τὰ ὁποῖα ἀξιοποίησε γιὰ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ κι ὄχι πρὸς προβολὴ δική του. Ἀναλόγως, χαρίσματα πολλὰ ἢ λίγα ἔχει κι ὁ καθένας παρὰ Θεοῦ καὶ ὀφείλουμε νὰ τὰ χρησιμοποιοῦμε καὶ νὰ τὰ συνδυάζουμε μετ' ἀλλήλων πρὸς οἰκοδομὴ τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ.
       Ἐν κατακλείδι ἐκφράζοντας τὶς εὐχές του σημείωσε πὼς ὁ ἑορτάζων Ποιμενάρχης μας, πλέον τῶν δεκαπέντε χρόνων, πιστὸς στὰ ἀρχιερατικά του καθήκοντα μὲ ποιμαντικὴ εὐθύνη ἐπαγρυπνεῖ καὶ φροντίζει γιὰ τὴν ἀξιοποίηση καὶ τὸ συνδυασμὸ τῶν ταλάντων ἑνὸς ἑκάστου τοῦ ποιμνίου γιὰ τὴν προαγωγὴ καὶ διεύρυνση τοῦ συντελούμενου ἔργου τῆς Μητροπόλεώς μας.

1IUXHIOUO

2IJNSFBIUN

3INSFBINUS

5SFBSBHINUO

6SINFNIFSBJN

7UOSDNIRBG

8IJDNBGIUNIU

9JNRBVIHJW

10SFBINVWHI

11SIBFSIUNN

12IADVIUABNN

13IUBSRIWB

14IUFBISU

15DIJOBDIUN

16NIDBFINDS

17NIDENBE

18SWHRVINU

19ASINVUIN

20ACINJACINU

21IUSRGIUW

22IUADVIUJJ

23IUNSRVSIUN

24IONSBSIUN

25DIUNGHEIOU

26OINFBDOINB

27UNDTHJJ

28DJINHJNINIJ

29ADCVJNARV

30ADVINSRVJJ

31INUAEFGIUW

32NJISBIUNE

33ISNVIWNV

34INUSFB

35DINUBJJH

36UNDOFBDIUN