2b.jpg

Παρασκευὴ τοῦ Πάσχα, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς

Παρασκευή 10 Μαϊος 2013

Παρασκευὴ τοῦ Πάσχα, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς

   Στὸν κατάμεστο χῶρο τοῦ Ναοῦ καὶ τῆς Μονῆς ἀπὸ πιστοὺς, σὲ   κατάσταση κατανύξεως, μὲ  Ἀναστάσιμους  καὶ  ἐόρτιους ὕμνους τῆς ἡμέρας, ἀπὸ τοὺς λειτουργοὺς κληρικούς καὶ ἱεροψάλτες, μὲ προεξάρχοντα τὸν Ἐπίσκοπο μας, πανηγύρισε  ἡ  Ἱερὰ  Μονὴ  Παναγίας Κοσμοσωτήρος στὸ Κρυονέρι Ἀττικῆς τὴν ἑορτὴ τῆς  Ζωοδόχου Πηγῆς  . Ὁ  Ἐπίσκοπος,  οἱ  ἱερεῖς καὶ ὁ διάκονος τῆς Μητροπόλεως, πλαισίωσαν τὸ  Ἅγιο θυσιαστήριο , συμπροσευχομένων τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγορίου ,καὶ τοῦ  Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερὰς Συνόδου Μαραθῶνος κ. Φωτίου .

   Στὸ μεστὸ καὶ ἐπίκαιρο λόγο του ὁ Ποιμενάρχης μας, μίλησε γιὰ τὸ Πανάγιο πρόσωπο τῆς Κυρίας Θεοτόκου, γιὰ τὸ πόσο ἔχει βοηθήσει τοὺς Χριστιανοὺς καὶ ἰδιαιτέρως τοὺς Ἕλληνες σὲ ὅλες τὶς δύσκολες στιγμὲς ποὺ βίωσε καὶ βιώνει ἡ Πατρίδα μας. Μὲ ἀναφορὲς σὲ διάφορα θαυμαστὰ γεγονότα ὅπως ἐπὶ Τουρκοκρατίας, καὶ ἐπὶ κατοχῆς Γερμανῶν.

   Συγκλονιστικὴ ἦταν ἡ ἀναφορὰ τοῦ Ἐπισκόπου ὅταν ἀνεφέρθη σὲ θαυμαστὸ γεγονὸς γιὰ τὸ ἴδιο τὸ Μοναστήρι τῆς Κοσμοσωτήρος κατὰ τὴν περίοδο τῶν διωγμῶν τῶν ἀκολουθούντων τὸ  ‘’παλαιὸ’’ ἡμερολόγιο,  ὅταν μετὰ τὴ κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ γέροντος Θεοκλήτου, καὶ μετὰ τὰ ἐπεισόδια ποὺ συνέβησαν τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων, (βλέπε προηγούμενη ἡμέρα τῆς ιστοσελίδας ) ὅταν μπῆκε τὸ νέο ἔτος 1952 ,κανένας ἱερεὺς δὲν πῆγε νὰ λειτουργήσει στὴ Μονὴ  οὔτε τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, οὔτε παραμονὴ Θεοφανείων γιὰ τὸν Ἁγιασμό, ἐξαιτίας ὅτι οἱ ἱερεῖς ἐφοβοῦντο, γιὰ νὰ μὴ τοὺς συλλάβει ἡ ἀστυνομία.

   Τὴ παραμονὴ τῶν Θεοφανείων μετὰ τὸ τέλος τῆς ἀκολουθίας ποὺ ἔκαναν οἱ μοναχές, μόνες τους χωρὶς ἱερέα, τότε ἀξιώθηκαν μεγάλης τιμῆς καὶ εὐλογίας ἀπὸ τὸ Θεό.

   Ἀκριβῶς τὴ στιγμὴ ποὺ τελείωσαν τὴν ἀκολουθία, μία ἐκ τῶν μοναζουσῶν μὲ δάκρυα στὰ  μάτια ὅταν ἀπευθύνθηκε πρὸς τὴ Κυρία Θεοτόκο, λέγοντας της  ‘’...καὶ μεῖς Παναγία μου παιδιὰ σου εἴμαστε, στεῖλε μας ἕναν ἱερέα ἡ ἕναν λαϊκὸ νὰ φέρει λίγο  Ἁγιασμὸ ν' ἁγιάσουμε τὸ Μοναστήρι μας’’.  

   Ἐκείνη τὴ στιγμὴ σχίζεται τὸ μάρμαρο ἀπὸ ἄνω ἕως  κάτω ποὺ βρίσκεται κάτω ἀπὸ τὴν Εἰκόνα τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς καὶ ἄρχισε νὰ ἀναβλύζει Ἁγίασμα,  ὅπου  οἱ μοναχὲς ἔκπληκτες τὸ μάζεψαν σὲ δοχεῖα καὶ ἔριξαν τὸ Ἁγίασμα σὲ ὅλη τὴ Μονή.

   Στὸ τέλος τῆς ὁμιλίας του ὁ Ἐπίσκοπος ἔδειξε στοὺς πιστοὺς ποὺ ἀκριβῶς εἶναι τὸ σημάδι ποὺ ἀνέβλυσε τὸ Ἁγίασμα.

    Ἀκολούθησε ἡ  λιτάνευση τῆς Ἁγίας Εἰκόνος τῆς Παναγίας μας, ἐνῶ παρατέθηκε ἐόρτιος τράπεζα, καὶ φιλοξενία γιὰ ὅλους τους προσκυνητές.

 

 

   Τὸ ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας ὁ Ἐπίσκοπος μας συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Πρεσβύτερο π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδη,  ἐπισκέφθηκε τὸν Σύλλογο Ποντίων  ‘’Ἡ Τραπεζούντα’’  στὰ Ἄνω  Λιόσια Ἀττικῆς, γιὰ νὰ ἐκφράσει ἀπὸ κοντὰ τὶς εὐχὲς του στὸ νέο διοικητικὸ  συμβούλιο τοῦ συλλόγου.

 

Πέμπτη τοῦ Πάσχα Ἑσπερινὸς τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς

Πέμπτη 09 Μαϊος 2013

Πέμπτη τοῦ Πάσχα Ἑσπερινὸς τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς

  Μὲ κατάνυξη ἑορτάσθηκε τὴ Πέμπτη τοῦ Πάσχα ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Κοσμοσώτηρος στὸ Κρυονέρι Ἀττικῆς.

   Σὲ οἰκογενειακὴ ἀτμόσφαιρα ὁ Ἐπίσκοπος, οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ πιστοί, ἔψαλαν τ' Ἀναστάσιμα τροπάρια, καὶ τοὺς ὕμνους τῆς Παναγίας.

   Στὸ τέλος ὁ Ποιμενάρχης μας ὁ καὶ οἰκοδεσπότης τῆς Μονῆς, τόνισε ἐν συντομία τὶς θυσίες τῶν παλαιοτέρων ἀδελφῶν τῆς Μονῆς ἔναντι πάσης καινοτομίας μὲ θυσία κι αὐτῆς τῆς ζωῆς τους, ὅπως ὁ ἱδρυτὴς γέροντας Θεόκλητος κυνηγημένος ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς νεοημερολογίτες ἀσθένησε βαριὰ χάνοντας τὴ μάχη γιὰ τὴ ζωή, σὲ ἡλικία μόλις 33 ἐτῶν τὸ Σεπτέμβριο τοῦ 1951 . Μὲ ἀποκορύφωμα τὴν ἐντολὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Σπυρίδωνα Βλάχου, νὰ βγάλουν ἔξω ἀπ' τὴν Ἐκκλησία τὸ λείψανο τοῦ γέροντα.

   Σα νὰ μὴν ἔφτανε αὐτό, ἔπειτα ἀπὸ τρεῖς μῆνες, τὰ Χριστούγεννα μετὰ τὴν ἀγρυπνία ποὺ ἔγινε στὸ Μοναστήρι ἀπὸ τον τότε Ἱερομόναχο Χρυσόστομο Κιούση, πῆγε ἡ ἀστυνομία καὶ μὲ βία ὁδήγησε ὅλες τὶς μοναχὲς στὸ αὐτόφωρο, σπάζοντας κυριολεκτικὰ μὲ τὰ κλὸμπς τὰ χέρια τῶν νεοτέρων μοναζουσῶν.

   Ὁ Ἐπίσκοπος μίλησε καὶ γιὰ πολλὰ ἄλλα ἱστορικὰ τῆς Μονῆς, λέγοντας στοὺς πιστοὺς ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου μὲ τὶς θυσίες καὶ τους ἀγῶνες τῶν παλαιοτέρων ρασοφόρων καὶ λαϊκῶν, κατάφεραν νὰ μας παραδώσουν ὅτι Ἁγιότερο ἔχει ἡ κιβωτὸς της σωτηρίας, ποὺ εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία.

   Σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ δεδομένα τῆς ἐποχῆς μας ὅπου ἀσεβεῖς, καὶ κατὰ πάντα ἀκατάλληλοι γιὰ τὸ ὑπούργημα τῆς Ἱερωσύνης  ‘’ρασοφόροι’’ ποὺ θέλουν νὰ ὀνομάζονται παλαιοημερολογῖτες, καταστρέφουν σήμερα ὅτι πολυτιμότερο μᾶς ἄφησαν οἱ μακαρία τὴ λήξη προκάτοχοι μας.

Ἱερὰ Πανήγυρις τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου

Τετάρτη 08 Μαϊος 2013

Ἱερὰ Πανήγυρις τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου

    Μὲ ἐκκλησιαστικὴ λαμπρότητα ἑορτάστηκε τὴ Τετάρτη τοῦ Πάσχα  ὁ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος στὸ Κορωπὶ Ἀττικῆς, στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονή.

    Τῆς Θείας λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.  Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, συνιερουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου ποιμενάρχου κ. Χρυσοστόμου, καὶ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, πλειάδος ἱερέων καὶ τεσσάρων διακόνων.

    Μετὰ τὴν Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία, τελέσθηκε τὸ Ἀναστάσιμο Τρισάγιο στὸν ἱδρυτὴ τῆς Μονῆς, μακαριστὸ Μητροπολίτη Χίου, κυρὸ Στέφανο, καὶ ἀκολούθησε ἡ λιτάνευση τῆς Ἁγίας Εἰκόνας τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου.  

Τρίτη τοῦ Πάσχα

Τρίτη 07 Μαϊος 2013

Τρίτη τοῦ Πάσχα

   Τὸ ἀπόγευμα τῆς Τρίτης τοῦ Πάσχα,  ὁ  Ποιμενάρχης μας ἐπισκέφθηκε γιὰ τὸν Ἀναστάσιμο  χαιρετισμό, τὶς ἐνορίες τοῦ Ἀσπροπύργου, Ἅγιο Ἐλευθέριο,  Ἁγίους Κωνσταντῖνο καὶ Ἑλένη, καὶ Ἁγία Τριάδα.

   Ὁμίλησε στοὺς πιστοὺς γιὰ τὸ μεγαλεῖο τῆς Πίστεως μας τὸ ὁποῖο εἶναι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, ἐνῶ ταυτόχρονα ἐνημέρωσε τοὺς πιστοὺς γιὰ τὴν ουνιτικὴ προπαγάνδα, ἀπὸ πλευρὰς νεοημερολογητῶν,ὅταν καθιερώνουν τοὺς κληρικοὺς τους σ'ἐνορίες, ἀκολουθώντας τὸ Ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο, γιὰ τὸ ὁποῖο πρὶν ἀπὸ 89 χρόνια ἔσχισαν  τὴν Ἐκκλησία, ἐπιβάλλοντας  στοὺς πιστοὺς  ν' ἀκολουθήσουν  τὸ νέο Γρηγοριανό.

   Πὼς εἶναι δυνατὸν νὰ σχίζουν τὴν Ἐκκλησία, γιὰ τὸ δῆθεν διορθωμένο ἡμερολόγιο, καὶ μὲ ποιὰ Ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση, πορεύονται οἱ Ἐκκλησιαστικοὶ Ταγοὶ  τοῦ νέου ἡμερολογίου?

   Ἀπὸ τὴ μία ἀλλάζουν ἡμερολόγιο κι ἀπ' τὴν ἄλλη ἐπιβάλλουν σὲ ὁρισμένους  ἀπ' τοὺς Ἱερεῖς τους ν'ἀκολουθοῦν τὸ παλαιό.  Ἀπ'  ὅτι φαίνεται αὐτὸ δὲν γίνεται ἀπὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὶς ψυχὲς κάποιων Χριστιανῶν ν' ἀνήκουν δῆθεν στὴν  ‘‘κανονικὴ’’ ἐκκλησία.  Διότι ἂν πραγματικὰ πονοῦσαν γιὰ τὶς ψυχὲς τῶν Χριστιανῶν δὲν θὰ εἶχαν καμμία πνευματικὴ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ἀβαπτίστους Λατίνους, βλέποντας παγκοσμίως τὸν ἴδιο τον Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη νὰ παρευρίσκεται στὴ δῆθεν  ‘’ἐνθρόνιση ‘‘τοῦ ἀβαπτίστου καὶ ἀντιχρίστου ‘‘Πάπα’’ .Ὅπως, ἐπίσης, συμπροπσεύχονται  μὲ τοὺς Ἀγγλικανοὺς οἱ ὁποῖοι ἐπίσημα φέρνουν στὴ ‘’κοινωνία’’  τοῦ  γάμου ἀνθρώπους τοῦ ἰδίου φύλου.

Αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικότητα δυστυχῶς.  Ὅταν οἱ φύλακες προδίδουν…..

Προέτρεψε ἐπίσης τοὺς πιστοὺς νὰ μὴν ἔχουν καμμία ἀπολύτως πνευματικὴ κοινωνία μ' ἐκείνους ποὺ ἀθετοῦν Εὐαγγέλιο, ἀποφάσεις Ἀποστόλων, Οἰκουμενικῶν Συνόδων

Copyright 2013-2022 Ἱερά Μητρόπολις Ἀττικῆς καί Βοιωτίας - Powered & designed by MXcom

Please publish modules in offcanvas position.