Τετάρτη02Οκτώβριος2013

   Συνοδευόμενοι ἀπὸ τὸν Πρεσβύτερο π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδη ὁ Ἐπίσκοπός μας καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμίνος κ. Γερόντιος βρέθηκαν στὴν πόλη τῆς Λάρισας γιὰ νὰ συμμετάσχουν στὴν ἡμερίδα ποὺ πραγματοποίησε μὲ ἐπιτυχία ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις  Γ.Ο.Χ. Λαρίσης στὴ Δημοτικὴ αἴθουσα Λαρίσης ''Χατζηγιάννειο Πνευματικὸ Κέντρο'', μὲ θέμα τὸ φλέγον ζήτημα τῆς δωρεᾶς τῶν ὀργάνων.

   Εἰσηγητὴς ἦταν ὁ ἰατρὸς κ. Κυπριανὸς Χριστοδουλίδης, ὁ ὁποῖος ἀνέλυσε τὸ θέμα θεολογικὰ καὶ ἐπιστημονικά.
   Στὸ τέλος τῆς ἡμερίδας ὁ οίκεῖος Μητροπολίτης Λαρίσης, Σεβασμιώτατος κ. Ἀθανάσιος εὐχαρίστησε τὸ Μακαριώτατο κ. Καλλίνικο καὶ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο γιὰ τὴν ἀπόφασή τους νὰ πραγματοποιηθεῖ στὴν πόλη τῆς Λάρισας αὐτὴ ἡ ἐνδιαφέρουσα καὶ ἐνημερωτικὴ ὁμιλία. 
Εὐχαρίστησε, ἐπίσης, τοὺς παρεπίδημους ἀρχιερεῖς ποὺ συμμετεῖχαν σ’ αὐτὴ τὴ σύναξη.

   Τὴν ὅλη εὐθύνη, καθὼς καὶ τὴν παρουσίαση τῆς ἡμερίδας, τὴν εἶχε ἀναλάβει Πρεσβύτερος π. Γεώργιος Κοντοθανάσης.