Παρασκευή12Ιούλιος2013

Μὲ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε καὶ ἐφέτος  ἡ  Συνοδικὴ λατρευτική σύναξις πρς τιμήν τοῦ Πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου Παύλου,η ὁποία ἔλαβε χώρα ἀπόψε τὸ ἀπόγευμα ες τν στορικν ερν Ναν γίας Παρασκευς, ες Μοναστηράκι θηνν ς γειτονιάζοντος πρς τν Πνκαν

 Ἐτελέσθη μέγας πανηγυρικς συνοδικός σπερινός, χοροστατοντος τοῦ Μακαριωτάτου ρχιεπισκόπου θηνν καὶ πάσης λλάδος κ.κ. Καλλινίκου καὶ ἀκολούθησε όρτιος μιλία πό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου ρχιμανδρίτου π. Χριστοδούλου Καραΐσκου.

Τοὺς Βυζαντινοὺς ὕμνους ἀπέδωσε ἡ Ο.Ε.ΒΥ.Χ. ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ κ. Μιχαὴλ  Μακρὴ