2b.jpg

Ἱερατικὴ Σύναξη στὴν ἔναρξη τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς χρονιᾶς.

Παρασκευή13Σεπτέμβριος2013

Ἱερατικὴ Σύναξη στὴν ἔναρξη τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς χρονιᾶς.

   Ἡ καθιερωμένη Ἱερατικὴ Σύναξη γιὰ τὴν ἀρχὴ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους πραγματοποιήθηκε σήμερα στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν  κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας.
   Οἱ  πατέρες  ἀνταποκρινόμενοι στὴν πρόσκληση τοῦ Ἐπισκόπου μας, συμμετεῖχαν ἐνεργὰ σὲ ὅσα λέχθηκαν ὑπ' αὐτοῦ, μὲ διάφορες ἐρωτήσεις ἐπὶ τῶν θεμάτων
ποὺ ἀνέπτυξε ὁ Σεβασμιώτατος.
   Συζητήθηκαν τὰ ἑξῆς θέματα:
-Ἐνημέρωση γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν μαθημάτων στὰ κατηχητικὰ σχολεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ἐγκύκλιος Μητροπόλεως, Ἀρ. Πρωτ. 320

-Γάμος καὶ Βάπτιση,τί πρέπει νὰ ξέρεις ...
Μοιράστηκε  καὶ σχετικὸ ἐνημερωτικὸ φυλλάδιο τῆς Μητροπόλεως γιὰ τοὺς ἐνδιαφερόμενους .

-Ἡ ἐπικείμενη σύναξη στὶς 23 Σεπτεμβρίου ε.έ. γιὰ τὴ δωρεὰ ὀργάνων.
Συνοδικὴ ἐγκύκλιος, γ’ 1776

Ἐπιπλέον,ἔγινε ἀναφορὰ στὶς Συνοδικὲς Ἐγκυκλίους ,Ἀρ. Πρωτ. γ’ 630 καὶ γ’ 1739 πρὸς ἀποφυγὴν τυχὸν παρεξηγήσεων.


Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς προαναφερθεῖσες ἐγκυκλίους καὶ τὶς σχετικὲς ἐνημερώσεις , ὁ Μητροπολίτης μας μᾶς μίλησε ἐκτενῶς  γιὰ τὸ σύνδεσμο ,τὴν ἀλληλεγγύη καὶ τὴν ἀγάπη ποὺ ἐπιβάλλεται νὰ ἔχουμε μεταξύ μας οἱ κληρικοί .
Μόνο ἄν ὑπάρχει ἄδολη ἀγάπη ἀναμεταξύ μας, θὰ ἐπιτύχουμε νὰ φέρουμε εἰς πέρας τὸ ἔργο ποὺ μᾶς ἔχει ἐμπιστευθεῖ ἡ Ἐκκλησία .


Οἱ σχετικὲς ἐγκύκλιοι ἐπισυνάπτονται παρακάτω:

 

 

Ἡμέρα μνήμης τῆς ἀποτομῆς τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου ᾿Ιωάννου τοῦ Προδρόμου Λουτουφὶ Βοιωτίας

Τετάρτη11Σεπτέμβριος2013

Ἡμέρα μνήμης τῆς ἀποτομῆς τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου ᾿Ιωάννου τοῦ Προδρόμου Λουτουφὶ Βοιωτίας

   Σύσσωμο τὸ χωριὸ τοῦ Λουτουφίου Βοιωτίας τίμησε τὸν προστάτη του σήμερα, ἡμέρα μνήμης τῆς ἀποτομῆς τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου ᾿Ιωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ.

   Ὁ Ἐπίσκοπός μας, ὁ Προεξάρχων τῆς πανηγύρεως, μὲ τοὺς συλλειτουργοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς καλλίφωνους ἱεροψάλτες τοῦ Ναοῦ προσέδωσαν τιμὴ  στὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου.

   Στὴν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος προέτρεψε ὅλους νὰ ἔρθουμε σὲ μετάνοια ἐπικοινωνώντας συνειδητὰ μὲ τὸν Κύριό μας. Αὐτὸ, δηλαδή, ποὺ ἐκήρυττε τὸ «ἀγριοπούλι» τῆς ἐρήμου, ὁ Βαπτιστής.
   Μόνο
μὲ τὴν εἰλικρινή μας μετάνοια θ’ ἀλλάξουν οἱ καταστάσεις πρὸς τὸ καλύτερο ἐπανατοποθετώντας τὸν Χριστὸ στὴ ζωή μας.

Ἑσπερινὸς Ἀποτομὴς Τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου στὸ Λουτουφὶ Βοιωτίας

Τετάρτη11Σεπτέμβριος2013

Ἑσπερινὸς Ἀποτομὴς Τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου στὸ Λουτουφὶ Βοιωτίας

   Στὸ Λουτούφι Βοιωτίας χοροστάτησε ἀπόψε τὸ ἀπόγευμα στὸν Ἱερὸ Ναὸ Τιμίου Προδρόμου ὁ Ποιμενάρχης μας γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς ἀποτομῆς τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου.

  Ἀρκετοὶ ἱερεῖς τίμησαν τὴ μνήμη τοῦ Τιμίου Προδρόμου μὲ τὴ συμμετοχή τους στὸν ἑσπερινὸ τῆς ἑορτῆς του.
  Ἡ ὁμιλία τοῦ Ἐπισκόπου μας ἐπικεντρώθηκε
στὸ θάρρος ποὺ εἶχε ὁ Ἅγιος νὰ ἐλέγξει τὴν ἀνηθικότητα τοῦ Ἡρώδη καὶ τῆς Ἡρωδιάδας μὲ κόστος τὴν ἴδια του τὴ ζωή.

  Πράγμα ποὺ, δύο χιλιάδες χρόνια ὕστερα, συνεχίζεται καὶ στὶς ἡμέρες μας. Γιὰ παράδειγμα, ὅποιος Ἐπίσκοπος ἀποφασίσει εἴτε νὰ παύσει καθήκοντος εἴτε νὰ ἐλέγξει ἕναν ἀνήθικο ἤ ἰδιοτελὴ κληρικὸ ἤ λαϊκό, ξεσηκώνονται με μιὰς ὅλα τὰ δαιμόνια τῆς κολάσεως γιὰ νὰ κατασπαράξουν αὐτόν.

  Σήμερα χρειαζόμαστε ἕναν Πρόδρομο στὴ ζωή μας προκειμένου νὰ ἐλέγχει ἐμᾶς γιὰ τὸ δικό μας καλό, ἀλλὰ, ἐπιπλέον, νὰ ἐλέγχει ἐπιδεικνύοντας θάρρος, ὄχι θράσος καὶ ὅλους ἐκείνους ποὺ ἔφεραν τὴ χώρα μας σ’αὐτὴν τὴν ἀθλιότητα.


 

 

Ἁγιασμὸς στὴν Ο.Ε.ΒΥ.Χ. γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν μαθημάτων ἀπὸ τὸν Ποιμενάρχη μας

Τρίτη10Σεπτέμβριος2013

Ἁγιασμὸς στὴν Ο.Ε.ΒΥ.Χ. γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν μαθημάτων ἀπὸ τὸν Ποιμενάρχη μας

   Στὴν Κηφησιὰ βρέθηκε ὁ Ἐπίσκοπός μας ἀπόψε τὸ βράδυ  συνοδευόμενος ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς π. Μιχαὴλ καὶ π. Ματθαῖο προκειμένου νὰ τελέσει τὸν Ἁγιασμό  γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν μαθημάτων βυζαντινῆς καὶ παραδοσιακῆς μουσικῆς, ποὺ πραγματοποιήθηκε  στὴν αἴθουσα διδασκαλίας παρόντος τοῦ  μουσικοδιδασκάλου, Ἐφόρου τῆς Βυζαντινῆς σχολῆς  καὶ Διευθυντῆ τῆς παραδοσιακῆς ὀρχήστρας τοῦ Ἐθνικοῦ Ὠδείου Ἀθηνῶν,κ . Μιχαὴλ Μακρή.

   Στὴν κατάμεστη ἀπὸ μαθητὲς καὶ μαθήτριες αἴθουσα τελέσθηκε ὁ Ἁγιασμὸς ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὁ ὁποῖος μετὰ τὸ τέλος τῆς Ἀκολουθίας  εὐχαρίστησε τὸν κ. Μιχαὴλ Μακρὴ, τὸν ἱδρυτὴ καὶ διευθυντὴ τῆς Ο. Ε.ΒΥ.Χ.  γιὰ τὴν τιμητική του πρόσκληση πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ Ποιμενάρχου μας, ἐνῶ δὲν παρέλειψε νὰ εὐχαριστήσει ὅλους ὅσους βρέθηκαν σ’αὐτὸν τὸν καταξιωμένο χῶρο τῆς χορωδίας ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια .

   Ἀκολούθως, μετέφερε χαιρετισμὸ τονίζοντας ὅτι ὑποχρέωση ὅλων μας εἶναι νὰ διατηρήσουμε τὶς ρίζες τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας μουσικῆς , ποὺ ἀποτέλεσε πηγὴ ἔμπνευσης γιὰ ἀρκετοὺς ἐπιφανεῖς Ἕλληνες μουσικοὺς . Οἱ μουσικὲς συνθέσεις πολλῶν ἐξ αὐτῶν ἀνήκουν πιὰ στὴ μοναδικὴ , παγκόσμια πολιτιστική μας  κληρονομιὰ καὶ σὲ δύσκολες μέρες, ποὺ πέρασε τὸ Ἔθνος μας, ἐπέδρασαν θετικὰ ἐνισχύοντας  τὸν πατριωτισμὸ καὶ τὴ συνοχὴ τοῦ λαοῦ.

   Ἀπὸ πλευρᾶς τοῦ, ὁ κ. Μιχαὴλ Μακρὴς, ἀφοῦ πρῶτα εὐχαρίστησε τὸν Ἐπίσκοπό μας καὶ  τὴ συνοδεία του γιὰ τὴν ἐνεργὴ συμμετοχὴ καὶ τὴν παρουσία τους στὴν ἔναρξη τῶν φετινῶν μαθημάτων τῆς Σχολῆς, ἀναφέρθηκε στὸ ἔργο ποὺ ἐπιτελέσθηκε κατὰ τὸ προηγούμενο ἔτος ἀπὸ τὴν Ο.Ε.ΒΥ.Χ. καὶ τὴν χορωδία γυναικῶν, καθὼς καὶ στὶς νέες δραστηριότητες ποὺ, Θεοῦ θέλοντος, θὰ πραγματοποιηθοῦν σ’ αὐτὴν τὴ νέα χρονιά.

   Ὁ ἴδιος ἐπεσήμανε χαρακτηριστικά : «προτοῦ ὁλοκληρωθεῖ ἕνα ἔργο ποὺ ἔχω βάλει ὡς στόχο, ἀμέσως προγραμματίζω στὴ σκέψη μου τὸ ἀκριβῶς ἑπόμενο.»

   Ἡ εὐλογημένη σύναξη ὁλοκληρώθηκε μ’ ἕνα παραδοσιακὸ τραγούδι ἀπὸ τὶς ἀλησμόνητες πατρίδες!


Copyright 2013-2022 Ἱερά Μητρόπολις Ἀττικῆς καί Βοιωτίας - Powered & designed by MXcom

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by AgeThemes